Technisch Tekenaar

Profiel

• Technische kennis en vaardigheden: kennis van Autocad, kennis van E-Plan, basiskennis Elektrotechniek, kennis van componenten en bevestigingsmaterialen.
• Resultaatsgericht, hands-on en probleemoplossend
• het vermogen om een situatie op te splitsen in deelaspecten en het logisch ordenen ervan. Op een efficiënte en effectieve manier zoeken, analyseren en begrijpen van gegevens.

Functieomschrijving

Als technisch tekenaar sta je in voor het tekenen van elektrische schema’s en het ontwerpen van eenvoudige plannen teneinde de uitvoeringswerken optimaal voor te bereiden.

1. Tekenen en ontwerpen

Met de nodige kennis van elektrotechniek bijdragen aan een optimale werkvoorbereiding. Tekenen en ontwerpen van plannen in één of meerdere tekenprogramma’s. Door vervolmaking in het eigen vakgebied de kwaliteit van de werkvoorbereiding voortdurend verbeteren.

Resultaat: plannen correct en tijdig aanleveren aan de interne klanten

Mogelijke taken en verantwoordelijkheden:

• Uitwerken van schema’s, vooraanzichten en materialenlijsten aan de hand van schetsontwerpen of voorbeeld dossiers

• Projecten intern voorbereiden: in uitvoering plaatsen van plannen (opstellen van grondplannen, schema’s, vooraanzichten, tellen van gebruikte artikels…)

• ….

2. Informeren en verslag uitbrengen

Informeren over plannen en schema’s, teneinde ervoor te zorgen dat de collega’s op basis van het plan kunnen uitvoeren. Verslag uitbrengen over het eigen werk zodat de leidinggevende in staat is om het resultaat te beoordelen en indien nodig bij te sturen.

Resultaat: leesbare en uitvoerbare plannen aanleveren

Mogelijke taken en verantwoordelijkheden:

• Signaleren van knelpunten en/of uitzonderlijke waarnemingen
• Bijhouden van een agenda van de uitgevoerde taken (registratie uren)
• Verslag uitbrengen over het verloop van de ontwerpen,…
• Beantwoorden van vragen en advies verstrekken aan interne klanten
• Verspreiden van documentatie naar projectleiding
• Deelnemen aan projectvergaderingen
• Werfbezoeken in functie van ontwerp van installaties
•Voorbereiden van het uitvoeringsdossier
• Verzorgen van een klassement of documentatiebeheersysteem

Ons aanbod

Groei mee met deze sterke en stabiele organisatie

• Een boeiende en afwisselende functie
• Open cultuur en ruimte voor initiatieven van al de medewerkers
• Teamwork en zelfstandigheid
• Competitief salaris met pakket van extralegale voordelen

Solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature?
Bezorg ons je CV en motivatiebrief via ons online sollicitatieformulier.